Webinaarit

Webinaarien tallenteet ja aineistot löytyvät Materiaalipankista. Materiaalipankin salasana DigiTaituri-Agri-2021

Teema 1: Maatilan datasta tehot irti 

Webinaari 1

 • Maatilayrityksen talouden perusteet, Mikko Lääveri 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan: Maatilan talouslukuja Excel-taulukkolaskentaohjelmalla – Kassavirran hallinta, Minna Paukku 

Webinaari 2

 • Talouden hallinnasta rutiinia, talouden hallinnan johtaminen, Mikko Lääveri 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan: Maatilan talouslukuja Excel-taulukkolaskentaohjelmalla – Kannattavuus, Minna Paukku 

Webinaari 3

 • Tuotannon tunnuslukujen vaikuttavuus taloustilanteen kehittymiseen, tuotannon ja talouden yhteys, Päivi Mäkinen  
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan, Minna Paukku 

Teema 2: Tuotannon ja talouden tehostaminen 

Webinaari 1

 •  Budjetointi ja talouden pitkäjänteinen suunnittelu sekä seuranta rutiinityöksi 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

Webinaari 2  

 • Talouden kehittäminen erilaisilla menetelmillä, esim. erilaisten tuotannon tehostamistoimenpiteiden talousvaikutusten arviointi 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

Webinaari

 • Oman yrityksen talouden analysoinnin työvälineet, työvälineiden käytettävyyden testaus ja tulosten vaikutusten arviointi 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

Teema 3: Tuloksenteon elementit 

Webinaari 1

 • Hallitut investoinnit, investointien jaksotukset, resurssilaskenta, oman yrityksen investointikartta, velan kantokyky 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

Webinaari 2 

 • Rahoituksen hallinta, vakuudet, neuvotteluihin valmistautumisen materiaalit, oman yrityksen talouden esittäminen 
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan 

Webinaari

 • Pitkäjänteinen ja suunnitelmallinen talouden hallinta ja kehittäminen, yritysjohtajan viimeistellyt työ- ja suunnitteluohjelmat ja niiden hallinta  
 • DigiTaituri jeesaa: Tietotekniset perustaidot hallintaan